Return to reference

Novostavba rodinného domu v místě původního, Velké Hamry

Novostavba rodinného domu v místě původního, Velké Hamry

V minulosti byl na rodinný dům zpracován projekt stavebních úprav, nicméně od tohoto projektu stavebník upustil.

Nový projekt počítal s odstraněním stávajícího, dispozičně a tepelně izolačně nevyhovujícího domu s tlustými

stěnami a nahrazením novostavbou, která nabídne větší komfort.

Celý objekt je vyzděn z betonových bloků, část nad terasou je dřevostavba. Kvůli požadavku na pohledový krov

bylo zvoleno nadkrokevní zateplení PIR deskami.

GDPR - zpracování osobních údajů - www.projektybaus.cz