projekty

Projekty

Projektová dokumentace je běžně vypracovaná v rozsahu pro územní souhlas/ohlášení stavby (‘‘pro úřad‘‘)

v rozsahu udaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 405/2017 Sb. Zkušená stavební firma či zkušený stavebník spolu se stavebním dozorem podle této PD bez problémů zvládnout stavbu domu. V této PD ‘‘pro úřad‘‘ nejsou řešeny stavební detaily, výpis materiálu ani výkaz výměr (rozpočet), ty jsou pak řešeny v prováděcí dokumentaci, která však často není stavebníky požadována. Součástí PD je automaticky zajištění stavebního povolení včetně všech podkladů, vše probíhá na základě plné moci. Na stavbě mohu provádět autorský dozor, technický dozor investora (TDI) nevykonávám.

Výše je pro představu uvedena stavební část a situační výkresy projektu novostavby rodinného domu. Rozsah PD pro stavební povolení, stavebník si dům podle této PD stavěl svépomocí a za pomoci řemeslníků bez problémů.

GDPR – zpracování osobních údajů

Pro vypracování cenové nabídky mi velice pomůže, pokud do poptávky připojíte adresu nebo číslo pozemku.

    jméno *

    email *

    zpráva