+420 731 376 988


martin@projekty-baus.cz


Projekty

Projektová dokumentace je běžně vypracovaná v rozsahu pro územní souhlas/ohlášení stavby (‘‘pro úřad‘‘) v rozsahu udaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 405/2017 Sb. Zkušená stavební firma či zkušený stavebník spolu se stavebním dozorem podle této PD bez problémů zvládnout stavbu domu. V této PD ‘‘pro úřad‘‘ nejsou řešeny stavební detaily, výpis materiálu ani výkaz výměr (rozpočet), ty jsou pak řešeny v prováděcí dokumentaci, která však často není stavebníky požadována. Součástí PD je automaticky zajištění stavebního povolení včetně všech podkladů, vše probíhá na základě plné moci. Na stavbě mohu provádět autorský dozor, technický dozor investora (TDI) nevykonávám.

Níže je pro představu uvedena stavební část a situační výkresy projektu novostavby rodinného domu, který byl realizován s větší změnou (rozsah PD byl pro stavební povolení, stavebník si dům podle této PD stavěl svépomocí bez problémů):

 

 

 

 

 

 

 

Zaměřuji se především na lokality Kladno, Slaný, Rakovník, Praha-západ a okolí.