studie

Studie

Studie vždy předchází projektové dokumentaci. Jedná se o návrh dispozice, schématický řez, pohledy na objekt a osazení na pozemku. Fáze studie je proces, při kterém je objekt utvářen do takové podoby , aby v nejvyšší možné míře vyhovoval požadavkům zákazníka. Ve fázi studie je nutné vyřešit soulad s územním plánem, zásobování objektu energiemi a vazby na okolí/hranice pozemků.

Na základě odsouhlasené studie zákazníkem je možno zpracovat projektovou dokumentaci v plném rozsahu.

Studie je standardně vyhotovena jako 2D návrh (situace, půdorysy, řez, pohledy). Pro lepší vyjádření hmoty domu lze pro stavebníka zpracovat 3D vizualizaci včetně řešení materiálů v exteriéru i interiéru.

GDPR – zpracování osobních údajů

Pro vypracování cenové nabídky mi velice pomůže, pokud do poptávky připojíte adresu nebo číslo pozemku.

    jméno *

    email *

    zpráva