+420 731 376 988


martin@projekty-baus.cz


Studie

Studie vždy předchází projektové dokumentaci. Jedná se o návrh dispozice a architektonického vzezření interiéru nebo exteriéru tak, aby v nejvyšší možné míře vyhovoval požadavkům zákazníka. Ve fázi studie je nutné vyřešit soulad s územním plánem, zásobování objektu energiemi a vazby na okolí/hranice pozemků.

Na základě odsouhlasené studie zákazníkem je možno zpracovat projektovou dokumentaci v plném rozsahu.

Studie je standardně vyhotovena jako 2D návrh (situace, půdorysy, řez, pohledy). Pro lepší vyjádření hmoty domu lze pro stavebníka zpracovat 3D vizualizaci včetně řešení materiálů v exteriéru i interiéru.

 

Zaměřuji se především na lokality Kladno, Slaný, Rakovník, Praha-západ a okolí.